praca na wysokości

Organizacja pracy na wysokościach

Różnego rodzaju prace i profesje można podzielić na te bardziej bezpieczne i te, u których występuje jakiekolwiek ryzyko związane z możliwością uszkodzenia własnego ciała lub utraty zdrowia i życia. Jedną ze szczególnie niebezpiecznych zadań są wszelkiego rodzaju prace na wysokościach. Czym one się charakteryzują? Gdzie i w jakich dziedzinach wykonywane są tego rodzaju działania?

Jak zabezpieczyć siebie i swoich pracowników podczas wykonywania prac wysokościowych?

Praca na wysokości to wszelkiego rodzaju działania wykonywane na poziomie co najmniej 1 m od podłoża. Ponadto zazwyczaj praca na wysokości wykonywana na jest różnego rodzaju mniej lub bardziej stabilnym podłożu, którym są np.:
– drabiny,
– rusztowania,
– stropy,
– konstrukcje budowlane,
– wysięgnikach,
– dźwigach, itp.

Jak powinna wyglądać organizacja pracy na wysokościach?

Organizacja tego rodzaju działań, powinna być przygotowana w sposób szczegółowy i precyzyjny. Głównymi wyznacznikami bezpieczeństwa jest stosowanie wszelkie rodzaju urządzeń i akcesoriów ochrony osobistej. Wśród popularnych i pożądanych narzędzi ochrony znajdują się m.in.:
– stosowanie poręczy ochronnych,
– korzystanie z odzieży ochronnej – kaski, okulary, ochraniacze,
– wykorzystanie siatki bezpieczeństwa – element chroniący wszelkie spadające z góry przedmioty i rzeczy, podczas pracy wykonywanej na pewnej wysokości. Siatki te musza spełniać pewne wymogi. Wśród klasyfikacji tego rodzaju akcesoriów znajdują się dwa rodzaje akcesoriów: siatki asekuracyjne, siatki zabezpieczające.

Podczas organizacji pracy na wysokości należy zadbać również o dokładny i profesjonalny instruktaż, imienne wydzielenie poszczególnych zadań, kolejność ich wykonywania, objaśnienie i przypomnienie zasad BHP, jak również odpowiednio zabezpieczyć teren. Przed wykonaniem konkretnych działań należy także sprawdzić i skontrolować sprawność wszystkich urządzeń i przedmiotów, z których będą korzystali pracownicy.