Geotechnika jak narzędzie współczesnego planowania miast

Krzywa Wieża w Pizie we Włoszech jest przykładem tego, czym skutkuje brak obeznania z gruntem przed wybudowaniem. Tym zajmuje się geotechnika- to odnoga inżynierii zajmująca się badaniem gruntu na którym planowane jest wzniesienie obiektu. Dziedzina ta łączy w sobie wiele innych nauk. Geotechnik zna się na fizyce, architekturze, chemii, matematyce. Jest to nieodłączny element współczesnego budownictwa.

Pozwala na budowę stabilnych i bezpiecznych budynków. Technika ta polega m.in. na ocenieniu składu materiału, stopnia wilgotności, jego właściwości i wpływu na to, co znajdzie się nad nim. Uwzględnić należy nie tylko samą budowlę, lecz także takie elementy jak drogi. Ta gałąź inżynierii wymaga wielu specjalistycznych narzędzi takich jak odkrywki, specjalne sondy czy otwory badawcze. Do badań geotechnicznych zalicza się badania wstępne, badanie w fazie wykonywania budowli oraz kontrola zachowania się górotworu w fazie użytkowania budynku. Geotechnika jest niezwykle ważna w krajach o dużej aktywności sejsmicznej tj. w państwach gdzie istnieje dużo ryzyko zachodzenia intensywnych trzęsień ziemi. Najbardziej znanym przykładem będzie tutaj Japonia. Budownictwo w tym rejonie świata słynna jest z powodu silnego uzależnienia od aspektów sejsmicznych.

Geotechnicy mają w Japonii pełne ręce roboty przy projektowaniu charakterystyki budowli oraz podczas wybierania odpowiednich gruntów. Obiekty nie mogą się zawalić podczas trzęsienia z powodu niekorzystnej np. zbyt wilgotnej gleby. Precyzja i perfekcja współczesnej sztuki stawiania budynków jest w dużym stopniu wynikiem przywiązania i nacisku na geotechnikę, która przy obecnych budowlach jest absolutnie niezbędna.

Scroll to Top